fbpx

Klockorna klinga

Digital utställning

Sol, stjärnor och armbandsur – genom historien har människor följt tid och årstider på många olika sätt. Galileo Galilei anses vara den som upptäckte att pendeln kan användas som tidmätare, men konstruerade inte någon klocka. Christiaan Huygens (1629-1695) var en nederländsk vetenskapsman som konstruerade det första pendeluret 1656. Skådespelaren Alan Alda beskriver i sin självbiografi ”Never have your dog stuffed” om hur han försöker förstå vetenskapen genom att kontrollera tiden i ett egendesignat urverk. Något han misslyckas med.

Universell tid, eller världstid, är ett samlingsnamn för tidsskalor som baseras på jordens rotation. Numera finns något som kallas för atomur och idag finns det 260 atomur på 60 institutioner världen över används för att fastställa den internationella atomtidsskalan, en koordinerad universell tid, som är utgångspunkt för exakta tidsangivelser världen över.

Men när Lars Kling började tillverka klockor under 1700-talets slut fanns inga atomur eller någon universal tid. Det fanns inget enhetligt tidssystem eller ens en gemensam tid som gällde för hela Sverige. Trots det skulle släkten Kling göra sig rikskända för sina klockor.

I Västergötlands museums samlingar finns flera ”Klingaklockor”. Lars Kling den äldre, 1789-1862, bodde på torpet Stenbacken i Varola socken och var den första i familjen att tillverka klockor – men snart fanns det flera urmakare med namnet Kling. Lars den äldre var nämligen gift tre gånger och fick hela 18 barn. Nio av Lars barn blev urmakare och fem av Lars sonsöner – hela 14 urmakare allt som allt – och idag finns Klingaklockor i flera museisamlingar i Sverige.

Familjen kling kände kanske inte till jordens rotation och inte heller atomer – men de var hantverksskickliga! Ett kvalificerat metallarbete och snickeri. Och även i deras kjortelväggur måste det ha funnits höga krav på precision. De förstod kanske inte vetenskapen men de kunde kontrollera och mäta tiden genom sin hantverksskicklighet och sina klockor. Det är det som brukar kallas tyst kunskap.