fbpx

Kräftbur

Kräftbur

1M16: 97663

Det finns belägg för att människan ätit kräftor sedan medeltiden – åtminstone på herrskapsborden. För landsbygdsbor var kräftfisket en extra inkomstkälla. Det såldes hinkvis med kräftor till stadsborna. I många vattendrag var tillgången på kräftor mycket god.

Hur man fångat kräftor har varierat. Från Hökensås berättas att kräftor fångades med en lång tång av trä som man försiktigt stack ner i vattnet. Att fånga kräftor bur är en vanlig företeelse. Denna bur är gjord av pilgrenar och granrötter. Runt mynningen är buren förstärkt med en cirkel från en bleckburk som innehållit kokosfett. Burar som denna användes på 1950 – 1960-talen och agnades med färsk fisk.