fbpx

Ledningsplats BJÖRN

Avslutad utställning

1-30 oktober

Efter andra världskrigets slut började snart en ny konflikt; det kalla kriget. Istället för avrustning blev det upprustning. Sverige sågs som hotat. Även om beredskapen ansetts god måste landets försvar nu byggas ut. Hemliga bergrum, flott- och flygbaser byggs som aldrig förr i en värld som trappar upp. De blir med tiden ett mytomspunnet och svårfångat kulturarv som är svårt att få grepp om. Ledningsplats Björn är en del av det kulturarvet. Från några baracker i kanten av Varaslätten skulle det toppmoderna svenska flygvapnet ledas i händelse av krig.

Vad finns kvar idag som arkeologiska spår av det kalla kriget i våra trakter?

För att ta pulsen på den från det kalla krigets topphemliga ledningsplats Björn, gjorde Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet en arkeologisk undersökning av platsen 2015. Kan glasflaskor, burkar, igenfyllda skyddsrum och en samling baracker tillsammans med delvis motstridiga minnen ge oss en bild av livet i det kalla krigets skugga? I utställningens form presenterar vi nu en del av resultaten av undersökningen.

Läs mer om undersökningen >>