fbpx

Mamseller blir fröknar

Digital utställning

Jeanna Dalman

Bilden är fotograferad omkring 1860 och ingår i en samling ambrotyper som museet äger och förvaltar bestående av 330 glasplåtar efter den tidigt fotograferande Nils Edvard Forssell. Vi ser här fröken Jeanna (Johanna) Lovisa Dalman, född på Roo Säteri i Mellby, Råda 1820-07-21. Pappan var så kallad possessionat, det vill säga innehavare av större lantegendom. Familjen står registrerad i adelskalendern som ”adopterad gren av ätten Dalman nr 1718”. 1825 flyttar familjen till hustruns föräldrahem, Katrineberg i Mellby. En ogift dotter var oftast tvungen att flytta runt bland släktingar och andra familjer som kunde ha nytta av henne. Där fick hon mat och husrum och låg därmed inte föräldrarna till last. Jeanna Lovisa tvingas således flytta till släkten König på Grimmestorp i Härja 1846 under ett par år, för att sedan återvända till Katrineberg. Jeanna och syskonen Christina och Lars bor kvar här tills efter de båda föräldrarnas död. Jeanna och systern flyttar 1861 till Lidköping och brodern flyttar till Ekby. Systrarna och en äldre släkting, Hedvig Ulrika Kafle, född 1795, hyr då hos en änka i huset Dahlaholm i Lidköping. De tituleras nu alla ”fröken”.

Fröken-reformen var en tilltalsreform som formellt genomfördes i Sverige 1866 genom ett initiativ av tidningen Aftonbladet. Reformen innebar att alla ogifta kvinnor kunde kalla sig fröken i stället för som tidigare mamsell. Titeln fröken hade tidigare bara använts om och till adelns ogifta döttrar. Detta var en del av den demokratiseringsprocess som bland annat ledde fram till kvinnlig rösträtt.

Systrarna Dalman förblir ogifta livet ut och ingen av syskonen får barn. 1868 flyttar de ifrån Dahlaholm och Jeanna Lovisa flyttar till Ör församling, Skållerud, Kärrkeln i Mellerud till Theodor Wohlfahrt, förmodligen för att vara behjälplig med hans åtta moderlösa barn. Här stannar Jeanna till 1873 då hon flyttar till Naglum och hyr på gården Korsända, ägd av brukspatron Fleetwood, dit systern flyttat från Rommele redan året innan. Efter att åter ha bott en period hos familjen Wohlfahrt, nu boende på gården Snäcke i Skållerud, flyttar systrarna till Lidköping, tomt 67. Vid systerns död flyttar Jeanna till Rackeby, sedan år 1912 till Lidköping, tomt 26. Jeanna Lovisa avlider tre år senare av ”ålderdomsavtyning” och begravs i Mellby. Hon var alltså 95 år gammal när hon dog, att jämföra med medellivslängden för kvinnor år 1920 som var 60 år. Enligt bouppteckningen fanns då endast kusinbarn som arvtagare. Dödsboets värde var 1 657,50 kr, vilket med dagens penningvärde motsvarar cirka 75 000 kr.

Museets samling ambrotyper är unik för landet. Skara Släktforskarförening har bidragit till att vi vet så mycket om människorna på porträtten.

Läs mer:

Fröken (wikipedia.org)
Mamsell (wikipedia.org)
1866 (wikipedia.org)