fbpx

Mellan is och eld
– tolkningar av Västergötlands forntid

Basutställning

Utställningen om vår tidigaste historia berättar om de första människorna och om hur landskap och samhällen förändrades. Som besökare är du med och tolkar fragmenten från förhistorien och sätter bilderna i relation till dig själv och din samtid. Eller så kollar du bara in häftiga prylar som de världsunika Fröslundasköldarna!

Mellan is och eld vandrade människorna i ett landskap som formade dem. De första blickarna kan ha fångat hur inlandsisen låg och gnagde mot Billingen. Slätternas ishav och Hornborgasjöns sötvatten gav rikligt med mat i flera tusen år. Maten kom senare att fångas ur jorden med hjälp av betesdjur och odling.

Landskapet satte ramarna för människornas villkor och styrde livet tillsammans med kulturella värderingar och sociala normer. Naturen blev allt mer kontrollerad och bemästrad. Livet fick nya förutsättningar när metallerna ändrade den tekniska utvecklingen.

Om detta vill vi berätta i utställningen. Till barnen med värme, mjukhet och beröring. Till den nyfikne med fakta och föremål. Till den fundersamme med värderingar och frågor. Men framför allt vill vi att ni alla ska få ta del av de fantastiska ting som människor lämnat efter sig under alla dessa tusen år och tillsammans kan vi skapa tolkningar av Västergötlands forntid.