fbpx

Palltegel från Hällekis

Palltegel

1M16: 106360

Brukssamhället Hällekis grundades i samband med att ”Hellkis Aktiebolag” på 1890-talet startade cementtillverkning vid Hönsäters hamn, och i bolagets regi började bostadshusen i Falkängsområdet uppföras. År 1896 uppfördes de två första bostadshusen i området, och under den följande tioårsperioden kompletterades Falkängen med ytterligare sex bostadshus.

Bostadshusen i Falkängen har ytter- och innerväggar murade av så kallade ”palltegel”. Palltegler tillverkades av Hellekis Aktiebolag mellan åren 1896 och 1912, och består till 80 procent av alunskifferaska, så kallade ”rödfyr”, och till 20 procent av kalk. Rödfyr, som är en restprodukt från kalkbränning, blandades med kalk och vatten till en massa som under högt tryck sammanpressedas till murstenar, som sedan fick lufttorka.

Sedan slutet av 1940-talet är samtliga åtta bostadshus i Falkängen putsade, varvid tegelstommen inte längre är synlig. Palletegel förekommer emellertid som byggnadsmaterial i andra byggnader från denna tid i trakten kring Hällekis. I några fall har pallteglet fått utgöra fasadmaterial ända in i vår tid, bland annat på Råbäcks bruks kontor och på ett bostadshus vid Råbäcks hamn.