fbpx

Propaganda – risk för påverkan

Avslutad utställning

12 mars – 28 augusti 2022

Forum för levande historias utställning Propaganda – risk för påverkan kommer till Västergötlands museum. Utställningen tar upp kritiskt tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt och nutida perspektiv.

I dagens samhälle översköljs vi med mängder av information och budskap där avsändare försöker påverka tankar och beteenden. För att kunna sovra och välja bland alla manipulativa och intoleranta budskap som möter oss i vår vardag är det viktigt att vi ständigt ifrågasätter källor och avsändare.

Syftet med utställningen är att besökarna ska bli bättre källkritiskt rustade, kunna granska och ifrågasätta information som vill få oss att känna hat och skapa fördomar mot andra och att stärka besökarnas förmåga att stå upp för alla människors lika värde.

I utställningen behandlas kritiskt tänkande, propaganda och källkritik, både ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut i dag. Besökarna får bland annat ta del av hur ”det goda samhället” gestaltades i den nazityska och sovjetiska propagandan under 1930- och 1940-talet.

Andra innehållsbitar är dagens mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur mottagliga människor är för påverkan. Besökarna uppmuntras också att reflektera över de manipulerande budskap som de själva möter i sin vardag.

Propaganda – risk för påverkan öppnar på Västergötlands museum 12 mars 2022.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för alla människors lika värde. Vår uppgift är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

För dig som är lärare

Ta del av vårt pedagogiska program till Forum för levande historias utställning Propaganda – risk för påverkan.