fbpx

Riksdagens stol nummer 97

Digital utställning

En stol från riksdagens första kammare med nummer 97. Denna har tillhörd godsägaren och riksdagspolitikern Knut Åkerberg (1853-1924). Han växte upp på Björnö i Uppland och utbildade sig inom jordbruk på Ultuna utanför Uppsala. Mellan åren 1881 och 1900 arrenderade han godset Knistad utanför Skövde. År 1900 köpte han godset för 100 000 kr. Han var ledamot av Kungliga Lantbruksakademin och aktiv i Skaraborgs läns hushållningssällskap.

Som riksdagspolitiker var Knut Åkerberg medlem av det protektionistiska partiet och ledamot av riksdagens första kammare 1899-1910 för Skaraborgs valkrets. År 1910 bytte partiet namn till det förenade högerpartiet. Till den första kammaren kunde män väljas som var minst 35 år och som i minst tre år före valet ägt en fastighet värd minst 80 000 kr, eller i minst tre år beskattats för minst 4000 kr i inkomst.
Till den andra kammaren var valen direkta – vuxna män över 21 år med en årsinkomst på minst 800 kr, eller med en förmögenhet om minst 1000 kr, eller som arrenderade fastigheter med ett värde om 6000 kr hade rösträtt. Till den första kammaren – som Knut satt i – var det istället indirekta val. Dit utsågs ledamöter av landstingen och i landstingsval hade alla vuxna män rösträtt. Men de hade inte samma antal röster. Antalet röster var kopplat till skatteuttaget – de med stora egendomar eller inkomster fick fler röster. Även företag och kvinnor kunde ha rösträtt i landstingsval bara de betalat tillräckligt med skatt. Det gjorde att det högre borgerskapet och adeln fick starkt inflytande i första kammaren. Detta förändrades då den allmänna rösträtten infördes och de graderade röstskalorna avskaffades.

Stolen som finns i museets samlingar tog Knut med sig hem från det gamla riksdagshuset på Riddarholmen i samband med att riksdagen bytte lokaler. Det nuvarande riksdagshuset invigdes 1905 i Stockholm. Det var alltså inte vem som helst som kunde sitta på en stol som denna.

Den sista bilden i serien visar stolen på sin plats i riksdagens första kammare år 1904. Bilden, som är beskuren, har vi fått låna av Sundsvalls museum.