fbpx

Skara Konstförenings jubileumsutställning:
”1942”

Avslutad utställning

20 augusti – 4 september 2022

Den 19 april 1942 anordnades vernissage på Skara Konstförenings premiärutställning med västsvensk konst. Utställningen visades på Västergötlands museum och invigningstalare var landshövding Carl Mannerfelt. Han höll även ett anförande med titeln ”Låt oss se fördomsfritt på modern konst”. Cirka 1 500 personer besökte premiärutställningen och den fick stor uppmärksamhet i pressen.

Skara Konstförenings styrelse vill i år, 2022, uppmärksamma den då nybildade föreningens första utställning som, i samarbete med Föreningens God Konst i Göteborg, arrangerades på Västergötlands museum. På utställningen, som var en viktig och framåtsyftande insats för konstlivet, visades enligt katalogen verk av nitton konstnärer under rubriken ”Västsvensk konst”. De kom att sedermera kallas ”Göteborgskoloristerna”.

Jubileumsutställning ”1942” visas på Västergötlands museum och arrangeras av Skara Konstförening i samarbete med Konstmuseet i Skövde, Västergötlands museum, Vänermuseet och Skara kommun.