fbpx

SURR!

Avslutad utställning

15 maj – 9 oktober 2022

Utställningen SURR! har landat i Fornbyn vid Västergötlands museum. Här visas porträtt på pollinerande insekter fotograferade av Lena Granefelt. Utställningen har initierats av organisationen Pollinera Sverige och tagits till Skara av SLU och Västergötlands museum.

I utkanten av Fornbyn, på museibyggnadens baksida, har ett 30-tal stora vepor satts upp som alla beskriver de olika insekter som pollinerar, hur pollineringen går till och hur avgörande en fungerande pollinering är även för oss människor och hela planetens överlevnad.

Organisationen Pollinera Sverige har under de senaste åren arbetat tillsammans med bland annat Lena Granefelt för att sprida inspiration och kunskap om pollinering till folk med intresse för odling och trädgård.

Viktiga pollinatörer har fångats på bild och visas nu utomhus på museets ena vägg som vetter mot Fornbyn. Här blir den lätt tillgänglig för alla Fornbyns besökare.

Fotografen Lena Granefelt har fotat insekter och natur med utgångspunkt i växtkraft och biologisk mångfald. I utställningen SURR! riktas blicken mot ett helt nytt område – de pollinerande insekterna och deras viktiga uppgifter. Syftet med utställningen är att visa att pollinatörerna är många och att de är specialiserade på olika växter. Det är både humlor, solitärbin, fjärilar, skalbaggar, honungsbin och flugor som hjälper till med pollineringen i vår natur. Vi människor är beroende av dem eftersom de pollinerar vår mat och den vilda naturen. Därför måste vi se till att de har mat och husrum nog för att kunna överleva och trivas.

Se flera av de bilder som ingår i utställningen på Pollinera Sveriges hemsida >>