fbpx

Tröska med präjel

  • Präjel

Med hjälp av John Liedholms dikt ”Präjlatrösk” får vi en blixtbelysning av tröskning med präjel (slaga) och en indelt soldats vardagsliv, vars strider snarare var på logen än på slagfältet:

 

Rässum han sto’ dar på lon’ å trask

– donk – donk – donk å dask –

– slängde’n sin präjel s’att dä sa smask,

indelte knekten Kal Alfre Kask,

räta på röggen å tok en pris,

snöt säk i näven på mäfött vis,

pella ur tummen e steckeflis

– muttra la ente Guss ol precis.

 

Tôrka så svetten ur suna si’

– klonk – klonk – klonk å tvi!

strupen å tôrsta begönnte å svi

Attan, va tôrster en knekt kan bli!

Kasken beräkna, att korn’ han sått,

ga’n fäll firdobbelt ’gen i mått

– tur, nôr lä kröllra så möe smått

inne i tôrpet han en gång fått…

 

Spôtta i näva å trask å slo’

– tjo – tjo – hej å ho! –

präjel han dunsa på dåmmir lo’

dunsa för kvenna, för barn å ko.

Indelte knekten Kal Alfre Kask

sto’ dar i agner å bôs å brask,

svetter s’att blaggarnsskjorta sa blask,

stre för sin kong å sett lann å trask.

– J Liedholm

 

Även om indelningsverket var avvecklat 1901 fick de anställda knektarna vara kvar i tjänst ett tag till och behålla sina torp. Präjeln, liksom alla andra redskap kommer ur museets samlingar. Man kan notera att John Liedholm (1895 – 1974, Little John och sedermera Jönn) hade ett väl dokumenterat kulturhistoriskt intresse. Kanske kan man kalla honom ”renässansmänniska”, en sådan som hade många kunskapsområden (arkitekt, handlande, diktare, konstnär, fornvän…).