fbpx

Västgötagårdar

Tillfällig utställning

20 april – 1 september 2024

Sommaren 1932, firade Skaraborgs läns Hushållningssällskap sina första 125 år. Med anledning av jubileet initierades en inventering där Nordiska museet gavs i uppdrag att undersöka länets äldre byggnadskultur.

Framför allt intresserade man sig för herrgårdsbebyggelsen, men även böndernas gårdar undersöktes grundligt. Allt resulterade i en utställning som invigdes i Skara den 22 juni 1932. Samtidigt presenterades också boken Västgötagårdar.

Snart hundra år har passerat sedan Nordiska museet gav sig ut på den skaraborgska landsbygden för att inventera en snabbt försvinnande byggnadskultur. Sedan dess har mycket hänt, och en förödande majoritet av vad som då uppmärksammades har fått skatta åt förgängelsen. Antingen rivet eller kraftigt ombyggt.

För att i någon mån öka kunskapen om detta kulturarv vill Västergötlands museum i utställningen Västgötagårdar presentera ett urval av den västgötska, och i synnerhet skaraborgska byggnadskulturen.

Ambitionen är att väcka intresse för det arv vi gemensamt har fått att förvalta till kommande generationer. Därmed också öka chansen att de byggnader som trots allt finns kvar kommer att bevaras.