fbpx

Vinnare & förlorare i svensk natur

Avslutad utställning

24 mars – 6 maj

Mäktiga havsörnsvingar har blivit en vanlig syn på himlen. Men luften fylls inte längre av lärksång. Allt fler gäss sprider sin spillning på stränderna. Allt färre starar kilar omkring i gräset. Vargen är tillbaka i våra skogar och förutom älg kan den idag jaga vildsvin och dovhjort som har ökat explosionsartat. Vår djurvärld förändras hela tiden. Några vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss, ibland på faktorer som vi inte råder över eller ens känner till.

Utställningen visar 40 bilder, med bildtexter som tydligt berättar vilka djur som minskar och vilka som ökar i antal och varför.

Kent-Ove Hvass, känd fågelfotograf och föredragshållare från Skövde, inviger utställningen lördag 24 mars kl. 14.