fbpx

Grattis till vår Robin Gullbrandsson!

Ett stort grattis till vår egen byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson som i fredags, den 17 mars 2023,  framgångsrikt lade fram sin licentiatuppsats Hidden carpentry – investigations of medieval church roofs in Västergötland and Småland.

På bilderna syns Robin tillsammans med opponenten Gunhild Eriksdotter samt i en efterföljande skål i sällskap av Mattias Hallgren och Thomas Carlquist.


Publicerad 23 mars