fbpx

Kontakt

Västergötlands museum

Besöksadress Stadsträdgården, Skara
Postadress Box 253 532 23 Skara
Telefon 0511-260 00
E-post info@vgmuseum.se

Receptionen
Telefon 0511-260 70/71
E-post receptionen@vgmuseum.se

A

Andersson, Kent, hantverkare
Telefon 0511-260 72
Mobil 070-328 51 25
E-post kent.andersson@vgmuseum.se

Arvidsson, Inge, kanslist
Telefon 0511-260 46
E-post inge.arvidsson@vgmuseum.se

B

Berglund, Anders, arkeolog, 1:e antikvarie
Telefon 0511-260 80
Mobil 070-622 03 27
E-post anders.berglund@vgmuseum.se

E

Eklöf, Hanna, producent för program, utställningar och pedagogik
Telefon 0511-260 16
Mobil 072-743 83 51
E-post hanna.eklof@vgmuseum.se

Elisson, Göran, enhetschef Publika möten
Telefon 0511-260 47
Mobil 076-768 30 94
E-post goran.elisson@vgmuseum.se

Eriksson, Ulrika, pedagog
Telefon 0511-260 02
Mobil 073-812 00 06
E-post ulrika.eriksson@vgmuseum.se

F

Forsell, Marie, arkivassistent, ämbetsarkivet
Telefon 0511-260 59
E-post marie.forsell@vgmuseum.se

G

Gullbrandsson, Robin, byggnadsantikvarie
Telefon 0511-260 36
Mobil 072-971 11 56
E-post robin.gullbrandsson@vgmuseum.se

Gyltman, Lena, bildarkivet
Telefon 0511-260 53
Mobil 072-160 36 84
E-post lena.gyltman@vgmuseum.se

H

Hallström, Jenny, receptionist
Telefon 0511-260 70/71
E-post jenny.hallstrom@vgmuseum.se

Henriksson, Catharina, arkeolog (handläggare)
Telefon 0511-260 83
Mobil 070-622 03 95
E-post catharina.henriksson@vgmuseum.se

Holm, Peter, informations- och kommunikationsansvarig
Telefon 0511-260 03
Mobil 072-158 21 11
E-post peter.holm@vgmuseum.se

Holm, Solveig, samlingsassistent
Telefon 0511-260 57
Mobil 070-082 46 57
E-post solveig.holm@vgmuseum.se

J

Johansson, Kristina, ekonom
Telefon 0511-260 28
Mobil 0703-89 85 73
E-post kristina.johansson@vgmuseum.se

Johansson, Susanna, assistent/kontorsservice
Telefon 0511-260 30
E-post susanna.johansson@vgmuseum.se

L

Liljedahl, Lotta, assistent/kontorsservice
Telefon 0511-260 29
E-post lotta.liljedahl@vgmuseum.se

Löw, Luitgard, museichef
Telefon 0511-260 38
Mobil 076-608 58 58
E-post luitgard.low@vgmuseum.se

N

Nilsson, Jesper, föremålsantikvarie
Telefon 0511-260 14
Mobil 070-203 57 78
E-post jesper.nilsson@vgmuseum.se

Nilson, Ylva, 1:e antikvarie
Telefon 0511-260 82
Mobil 070-622 03 88
E-post ylva.nilson@vgmuseum.se

Norrman, Maria, arkeolog, 1:e antikvarie
Telefon 0511-260 84
Mobil 070-877 62 46
E-post maria.norrman@vgmuseum.se

O

Olofsson, Roberth, byggnadsantikvarie
Telefon 0511-260 23
Mobil 072-171 85 66
E-post roberth.olofsson@vgmuseum.se

Oscarsson, Glenn, museitekniker
Telefon 0511-260 74
Mobil 070-201 52 07
E-post glenn.oscarsson@vgmuseum.se

S

Skallberg, Mikael, museivärd
Mobil 072-207 31 75
E-post mikael.skallberg@vgmuseum.se

Stillner, Anette, receptionist
Telefon 0511-260 70/71
E-post anette.stillner@vgmuseum.se

Svantesson, Stina, konservator
Telefon 0511-260 58
Mobil 070-167 24 06
E-post  stina.svantesson@vgmuseum.se

Särebrand, Ida, arkivarie
Telefon 0511-260 18
Mobil 073-201 04 96
E-post ida.sarebrand@vgmuseum.se

V

Vretemark, Maria, 1:e antikvarie
Telefon 0511-260 81
Mobil 070-223 26 12
E-post maria.vretemark@vgmuseum.se

W

Werjefelt, Ylva, butiksansvarig
Telefon 0511-260 70
Mobil 070-082 38 61
E-post ylva.werjefelt@vgmuseum.se