fbpx

Arkeologi & Byggnadsvård

Arkeologi:

På Västergötlands museum utför vi alla typer av arkeologiska uppdrag, undersökningar, kulturhistorisk landskapsanalys, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, forskning med mera. Våra arkeologer har utfört arkeologiska undersökningar i Skaraborgsområdet i mer än 20 år.

Vår arkeologiska verksamhet spänner från stora och omfattande arkeologiska undersökningar till att svara på frågor från intresserade privatpersoner. Vi kombinerar hög ämneskompetens med professionalitet i utförandet och god förmåga att hantera avancerade undersökningsprojekt.

Byggnadsvård:

Vi kan hus; sunda, goda, traditionella material och hantverk. Vi hjälper dig att hitta rätt genom rådgivning, besiktningar, åtgärdsprogram, inventeringar med mera. Charmiga äldre trähus, kyrkor från medeltiden eller bostadsområden från 1960-talet, alla berättar de för oss om sin tid och sin del av historien.

Vi arbetar med att dokumentera den äldre bebyggelsen samt att berätta och förmedla kunskapen kring dess värden. Vi vill på olika sätt stödja vård och förvaltning av den äldre bebyggelsen. Detta gör vi dels som resurs i frågor som rör praktisk byggnadsvård och dels som regional resurs med kunskaper kring länets bebyggelse.

Vi är proffs på byggnadsvård >>