fbpx

Kristna vikingar i Varnhem

Våren 2017 öppnades porten till Katas kyrka. Ruinen har ett skyddande tak som samtidigt är en informationsbyggnad. Här inne visas utställningen ”Kristna vikingar i Varnhem”.

Utställningens huvudfokus ligger på kyrkoruinen med kryptan som ligger väl synlig mitt i byggnaden. Besökarna kan röra sig runt ruinen och se den från alla håll. Ett par modeller visar hur den första träkyrkan och den fullt utbyggda stenkyrkan kan ha sett ut. Genom glaspartier i golvet syns några av gravarna, framför allt Katas fina grav med den runristade gravhällen på norra sidan.

I utställningen sätts de spännande utgrävningsfynden och resultaten in i ett sammanhang, både lokalt i Västergötland men också i förhållande till omvärlden. Här berättar vi om vikingatiden i Västergötland, om kristnandet, om resorna västerut, om människorna i Varnhem, om liv och hälsa och om den stora gården som låg här för 1000 år sedan.

I parken runt om finns mer att se och uppleva. Här finns tusentals gravar kvar under grästorven på den nästan 4000 kvm stora begravningsplatsen runt gårdskyrkan. Utanför kyrkogården, åt öster och norr, finns spåren av gårdens övriga byggnader. I beteshagen utanför stenmuren syns flera förkristna gravhögar från järnåldern där gårdens folk begravde sina döda innan kristendomen kom.