Arkiv och bibliotek

Västergötlands museums arkiv består av flera delar. Ämbetsarkivet speglar museets egen verksamhet med handlingar såsom kulturmiljöhandlingar och handlingar från vår programverksamhet. De enskilda arkiven består bland annat av personarkiv, gårdsarkiv och lokala föreningsarkiv.

Våra arkiv

I museets bibliotek hittar man främst litteratur med lokalhistorisk inriktning. Det kan vara lokalt producerade böcker och häften som handlar om vår gemensamma historia. Mycket av detta är sådant som annars kan vara svårt att få tag på då det endast finns i mindre, begränsade upplagor.

Förutom den lokalhistoriska litteraturen innehåller biblioteket även litteratur från museets ämnesområden såsom arkeologi, etnologi, folkmusik och byggnadsvård.

Biblioteket är ett referensbibliotek och vi lånar därför inte ut litteratur. Däremot är man välkommen efter tidsbokning att komma och läsa litteraturen på plats.

Boka besök i arkiven eller biblioteket

Om du vill besöka våra arkiv eller vårt bibliotek behöver du boka tid. Då kan vi ta fram och förbereda materialet och på så sätt ge dig bra service. Våra öppettider är tisdag till fredag kl. 10 – 16.

Kontakta Emelie Höög, arkivarie, med frågor eller för att boka tid till arkivet eller biblioteket.

Emelie Höög

emelie.hoog@vgmuseum.se

Kontakt – Emelie Höög

Inför ditt besök

  • Allmänheten har tillgång till arkivet och biblioteket efter överenskommelse om tidbokning tisdag till fredag kl. 10 – 16.
  • För att kunna förbereda besöket är vi tacksamma för tydliga uppgifter i god tid om vad som efterfrågas.
  • Material i arkiv och bibliotek får endast studeras på anvisad plats i museet.
  • Lämna ytterkläder och större väskor i kapprummet.
  • Mat, dryck och godis får inte tas med in.
  • Se till att ha rena händer när du hanterar handlingarna.
  • Handlingarna ska hanteras varsamt enligt museets personals instruktioner och återlämnas med innehållet intakt i sin ursprungliga ordning.

Insamling

Om du är intresserad av att skänka material till oss bör det först och främst vara lokalt förankrat i Skaraborgs län. Det bör även vara i sådant skick att det kan bevaras för framtiden samt finnas en historia kring materialet, en proveniens. Om du har frågor eller är osäker på om vi är intresserade av ett material är du alltid välkommen att höra av dig till oss.