Skänka till samlingarna

Vi tar fortfarande emot föremål, foton och arkiv till våra samlingar, om än inte i lika stor omfattning som förr i tiden. Insamling inbegriper en mängd överväganden. En av de viktigaste frågorna handlar om förvaring för framtiden. Kan Västergötlands museum inte förvara och bevara föremålen, fotona eller arkiven på ett ansvarsfullt sätt kan vi således inte heller ta emot det.

Berätta för oss om din tänkta gåva

Vi tar ej emot föremål, foton eller arkiv i museets reception. Innan du besöker oss vill vi därför att du skriver till oss och berättar om det du vill skänka. En gång i månaden tas beslut angående inkomna insamlingsärenden, därefter meddelas beslut.

I din skrivelse ber vi dig att berätta om följande:

 • Vad är det för något du vill skänka?
 • Om känt, hur har föremålet/fotot/arkivet tillverkats?
 • När har föremålet/fotot/arkivet tillverkats?
 • Hur har du fått föremålet/fotot/arkivet till dig?
 • Vilken historia är kopplad till föremålet/fotot/arkivet? Exempelvis…
  • Hur har det använts?
  • Vem har använt det?
  • Har föremålet/fotot/arkivet några speciella egenskaper som gjort det viktigt då eller nu?

Bifoga en eller flera bilder i ditt meddelande. Bilderna ska visa föremålet/fotot/arkivet så att vi får en uppfattning om vad det är och dess storlek/omfattning. Vi kommer att begära komplettering på meddelanden utan bilder. Inkludera också dina kontaktuppgifter i ditt meddelande:

 • Förnamn och efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • E-post
 • Telefon

Skicka ditt meddelande via e-post till museets kansli på info@vgmuseum.se.