Digitalt material

Här hittar du museets digitala material som riktar sig mot barngrupper och skolor. Museet arbetar ständigt med att utveckla sin digitala profil och innehållet på denna sida uppdateras kontinuerligt.