Lucka 2

dot
Var bodde tomten?
I många av berättelserna bodde tomtarna på vindar, i stall eller ladugårdar, men de kunde också bo på andra undanskymda platser, till och med i en gran!

”När de rev Svinabäcka gamla stuva och hade plockat ner taket då feck di se två tomta sum hoppa upp på takåsen å satte säk å gråta.”

Berättat i Edåsa socken.