Lucka 3

dot
Den skaraborgska likkistan
Begravning har varit ett tema i Falköping i 5000 år! Stenåldersböndernas storstensgravar är ett unikt inslag i stadsbilden och i världsarvsklass. Men det finns också ett slags yngre begravningstraditioner. I Falköping finns nämligen en tradition av tillverkning av likkistor. Här fanns förr bl.a. Bröderna Whal AB och Falköpings likkistfabrik och i grannorterna Floby likkistfabrik samt Fredahls likkistfabrik i Åsarp. Den senare är sedan 1925 verksam än idag. I Falköping finns idag sedan 1971 Fonus fabrik, där det också finns ett begravningsmuseum.