Lucka 3

dot
Hjälpsamma tomtar
”En torpare i Vånga hade tomtar. Det var mitt i rågskörden och rågen var så mogen att den välte på hans åker. Torparen bad då sin husbonde, patronen på herrgården, att han dagen därpå skulle få stanna hemma för att skörda rågen, men han fick nej till svar. Nästa morgon var emellertid rågen avtagen och lagd i långa raka rader. Det var tomtapese som hade skördat medan torparen sov.”

Berättat i Vilske Kleva på 1800-talets andra hälft.