Skolprogram: Forntiden

Västergötland har sedan inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan varit hem till en stor del av de människor som bott i det som kallas Sverige idag. Den levande jorden under våra fötter och det man har hittat i den kan berätta historier om alla de människor som kallat den här platsen för sitt hem under tusentals år. En tanke som genomsyrar programmet är att forntidshistoria kan vara ganska svårt och att de vuxna som tror sig veta allt oftast inte har så rätt som de tror.

Information

Målgrupp: Årskurs 3 – 4

Programmet ges: Hela året

Maxantal: 25 elever

Kostnad: Gratis för skolgrupper

Tid: 90 minuter

Plats: Västergötlands museum

Mellan is och eld

I programmet undersöker vi tillsammans utställningen Mellan is & eld som sträcker sig från att istiden tar slut och de första människorna ankommer till Västergötland och fram till att järnåldern så småningom börjar övergå i medeltid. På vägen stiftar vi bekantskap med ett av Sveriges äldsta skelett, stenyxor, bronshalsband, järnåldersgravar och såklart de världsunika Fröslundasköldarna. Utställningen är kronologiskt uppbyggd för att ge besökare en känsla av att röra sig genom historien.

Upplägg

Programmet börjar med en kort introduktion i museets reception där gruppen hälsas välkomna och några knepiga begrepp presenteras och görs begripliga.

Vi fortsätter med en visning av utställningen Mellan is & eld där vi tillsammans rör oss genom historien från istiden fram till järnålderns slut. Vi pratar om likheter, skillnader, utveckling och hur man ens kan påstå sig veta någonting om hur Västergötland såg ut för 10 000 år sedan.

Efter detta öppnar vi museets Forntidslåda med saker från sten-, brons- och järnåldern för en taktil historieupplevelse. Vi diskuterar tillsammans vilka saker som kan komma från vilken tid och vad de kan ha använts till.

Avslutningsvis drar vi upp en tidslinje som sträcker sig från stenåldern och fram till vår tid för att ge en bild av hur mycket tid som egentligen förflutit sedan de första människorna anlände till Västergötland.

Kontakt

Bokning och frågor om våra skolprogram riktas till Ludvig Lhonneur, pedagog.

ludvig.lhonneur@vgmuseum.se

Kontakt – Ludvig Lhonneur