fbpx

Klockstapel från Kärråkra

Kärråkrastapeln och Härjevadskyrkan var de första bygg­nader som upp­sattes i Fornbyn. Detta skedde sommaren 1921. Stapeln uppfördes år 1825 vid Kärråkra kyrka nord­väst om Ulri­ce­­hamn, och enligt ett bevarat bygg­nads­kontrakt byggt ”av den form som Blidsbergs eller Södra Vånga klock­staplar äro”. Av de två klockorna är den ena medeltida och kommer från Göss­lunda kyrka på Kålland, den andra är från Björsäter utanför Mariestad.