fbpx

Missionshus från Daretorp

Missionshuset byggdes 1871 i Daretorps socken sydost om Tida­­holm, där det användes fram till 1963. Huset repre­sen­terar de många folkrörelsehus som byggdes då bl a väckelserörelsen växte fram från mitten av 1800-talet. Huset är byggt av panel­klätt timmer med tak av flacktegel, typiskt för Tidaholmstrakten. Det inne­hål­ler en sam­lings­sal samt en liten bostad om ett rum och kök. 1982 åter­in­vig­des missionshuset i Fornbyn i Skara. Det lilla ut­hu­set med dass och ved­bod byggdes 1983 som en kopia av det gam­la.