fbpx

Smedja och brygghus

Smedjan kommer från Hangelösa socken mellan Götene och Lidköping och är byggd omkring år 1800. Den flyttades till Forn­byn 1967. Smedjan är fullt utrustad med ässja, städ och alle­handa verktyg och används för kurser och demonstrationer. Det­samma gäller den bakre delen av huset, som genom en av­balk­­ning på mitten gett plats för en tvättstuga, eller brygghus.

Bakgrund

Smedjan kommer likson Snickarboden ursprungligen från Hangelösa socken i Kinnefjärdings härad, och byggdes troligtvis i början av 1800-talet av bysmeden Anders Zetterman d.ä. År 1808 hade han köpt en bit mark av ett större säteri som delats upp i fyra delar och sålts till första och bästa spekulant. Anders Zetterman byggde förutom smedjan/brygghuset och snickarboden även ett boningshus och ett uthus på platsen. Gården fick namnet Gategården och ägdes av familjen till 1967.

Gategården ärvdes av sonen Per Algot Zetterman (1839–1919). Per ägnade sig också åt smide och snickeriarbete, där han bland annat tillverkade hyvelbänkar och gjorde glasskåp för böcker. Han ska också ha haft som uppgift att dra ut tänder. Det berättas att han ofta kunde rycka loss tänder i ett svep, men om tanden inte lossnade i första draget tog han sig för att skära runt tanden med en kniv inan han gjorde ett nytt försök.

Per Zetterman avled år 1919 och gården ärvdes av sonen Anders Zetterman d.y. (1875–1968). Anders var liksom sin far och farfar snickare, och tillverkade hela sitt möblemang och sina redskap självt. Han blev smedjans och snickarbodens siste ägare och skänkte dem till Fornbyn året innan han avled.

Flytten till Skara

Smedjan/Brygghuset och snickarboden från Gategården kom till Fornbyn vid samma tid år 1967. Vid uppsättningen av byggnaderna utfördes en restaurering där man hade hjälp av den rikliga mängd fotografier som togs i samband med flytten av byggnaderna.