fbpx

Snickarbod från Hangelösa

Snickarboden kommer liksom smedjan från Gategården i Han­ge­lösa socken där den uppfördes under 1800-talet. Huset visar ett lant­­ligt snic­keri som det sett ut i äldre tid. Snickar­boden kom till Forn­­byn 1967 och bevarar en svarv och en snickeriverkstad med full utrustning.

Bakgrund

Snickarboden kommer liksom Smedjan ursprungligen från Hangelösa socken i Kinnefjärdings härad, och byggdes troligtvis i början av 1800-talet av bysmeden Anders Zetterman d.ä. År 1808 hade han köpt en bit mark av ett större säteri som delats upp i fyra delar och sålts till första och bästa spekulant. Anders Zetterman byggde förutom smedjan/brygghuset och snickarboden även ett boningshus och ett uthus på platsen. Gården fick namnet Gategården och ägdes av familjen till 1967.

Gategården ärvdes av sonen Per Algot Zetterman (1839–1919). Per ägnade sig också åt smide och snickeriarbete, där han bland annat tillverkade hyvelbänkar och gjorde glasskåp för böcker. Han ska också ha haft som uppgift att dra ut tänder. Det berättas att han ofta kunde rycka loss tänder i ett svep, men om tanden inte lossnade i första draget tog han sig för att skära runt tanden med en kniv innan han gjorde ett nytt försök.

Per Zetterman avled år 1919 och gården ärvdes av sonen Anders Zetterman d.y. (1875–1968). Anders var liksom sin far och farfar snickare, och tillverkade hela sitt möblemang och sina redskap självt. Han blev smedjans och snickarbodens siste ägare och skänkte dem till Fornbyn året innan han avled.

Flytten till Skara

Snickarboden flyttades tillsammans med smedjan/brygghuset till Fornbyn i Skara år 1967. Tack vare den stora mängd fotografier som togs av byggnaden i samband med flytten kunde den återuppbyggas på sin nya plats. På den ursprungligen i snickarboden i Hangelösa fanns en tillbyggnad vid dess norra gavel som troligtvis fungerat som garage. Detta garage återuppfördes inte efter flytten till Fornbyn.