fbpx

Stuga från Kungslena

Stugan är en ryggåsstuga från 1700-talet och kommer från Kungs­­lena kyrkby nordväst om Tidaholm. Huset flyttades redan 1914 till Stadsträdgården i Skara, och 1951 till sin nuvarande plats. Stugan är knut­timrad med tak av torv och vass. Planen är en enkel­stuga med en ”stor­stuga” och en förstuga med en liten bod innanför. Till eld­­staden i bostadsrummet hör en bak­ugn.

Bakgrund

Stugan från Kungslena är en backstuga, det vill säga en enkel stuga belägen på någon annans mark. Ofta placerades de på platser som var obrukbara och inte räckte till för egen självförsörjning. Backstugor kunde liksom fattigstugor också ligga på allmänningar. Liksom fattigstugorna kunde backstugorna bebos av fattighjon och de som inte kunde arbeta av olika skäl. En skillnad var dock att i backstugor var det också vanligt att änkor, hantverkare, skomakare eller till och med indelta soldater som efter tjänstgöring bodde. Bland annat var en av ägarna till Kungslenastugan – Olof Johansson – under en period på 1700-talet kyrkvaktmästare.

Den siste ägare ska troligtvis ha varit en kvinna som hette Anna Johansdotter (född 1836). Hon hade varit piga hos stugans föregående ägare Maja Stina Frisk i ungefär 50 år. Anna hade troligen delat med Maja fram till dess att stugan flyttades 1914. Maja Stina Frisk  avled så sent som 1924.

Flytten till Skara

Stugan kommer från den gamla fattigbebyggelsen Kungslena kyrkby på Varvsbergets sluttning. Marken tillhörde Stutagården. Stugan flyttades till Stadsträdgården i Skara 1914, tillsammans med bland annat Hornborgastugan. Där fick den stå fram till år 1951 då stugan än en gång flyttades tillsammans med bland annat Hornborgastugan till sin nuvarande plats i Fornbyn.