fbpx

Stuga från Rackeby

Rackebystugan var den bäst bevarade av man­bygg­na­der­na i den ännu långt in på 1900-talet oskiftade byn Store­gården i Racke­by socken på Kålland nordväst om Lid­kö­ping. Huset flytta­des 1914 till Stadsträdgården i Skara, och 1927 till sin nuvaran­de plats. Bo­stads­­delen, som be­står av ett stort rum och en fram­­kam­ma­re, är sam­man­­byggd med brygg­hus och spann­målsbod. Huset är knut­timrat med tak av vass och torv. Det sto­ra bostads­rummet har både vägg- och takfönster. Tak­fönstret var fram till 1800-talets mitt det enda fönstr­et i denna typ av stu­gor.