fbpx

Väderkvarn från Söne

Väderkvarnen återuppfördes i Fornbyn 1924 och kommer från Söne socken på Kålland utanför Lidköping. Kvarnen är möjligen byggd på 1700-talet. Typen är en s. k. holkkvarn som är karak­te­­ristisk för Väs­­ter­­götland och har varit vanlig på Kålland. Den skiljer sig från and­ra bevarade holk­kvarnar genom att den är tillbyggd med en enbladig ramsåg.