fbpx

Vädersåg från Ekeskog

Vädersågen från Eketomten i Ekeskogs socken söder om Töre­boda är troligen byggd 1861. I likhet med många kvarnar hade den sedan flyttats, innan den uppsattes i Fornbyn 1927. Den förmodas vara den sista av sitt slag i Väster­göt­land. Såg­verket är en enbladig ramsåg som drivs med vind­kraft. Hättan med vingarna kunde vridas mot den rådande vind­riktningen. Sågen hade en kapacitet av sju till åtta stockar per dag vid god vind. Vind­kraf­ten kunde även kopplas till en hyvel för till­verk­ning av tak­spån.