fbpx

Sök i våra samlingar

Västergötlands museum har en rik samling av föremål och fotografier som speglar liv och händelser i Västergötland – från forntid fram till idag. Både det unika och vardagliga finns representerat. Välkommen att ta del av samlingen!

Sök bland Västergötlands museums föremål hos DigitaltMuseum >>

Västergötlands museum har en av landets största föremålssamling med över 300 000 kulturhistoriska föremål och uppskattningsvis närmare 1 miljon arkeologiska fynd. Tyngdpunkten ligger på arkeologiskt material, föremål från medeltiden och från 1700- och 1800-talens bondesamhälle. Det som samlats in har anknytning till Västergötland och har bevarats för att gestalta, uttrycka och berätta om det liv som levts och de händelser som skett i trakten.

I vårt arkiv finns samlingar av dokument, ljud- och filminspelningar och ungefär 1,5 miljoner fotografier där alla historiska fotografitekniker finns representerade. Arkivet bidrar med värdefull och oumbärlig information om vårt kulturarv.