fbpx

Skara i medeltid

Basutställning

Möt medeltiden på museet! Skara nämns i en drygt 1 000 år gammal isländsk saga. Staden grundades på tröskeln till medeltiden av kungen, men blev snabbt också en viktigt kyrklig ort. Det var ingen slump att kyrkan valde Västsverige för placeringen av landets första biskopssäte.

Utställningen ”Skara i medeltid” har hängt med sedan 1995, men håller bra än. Nyligen uppiffad med en ny del om de populära utgrävningarna i Varnhem och en installation med mystiska liljestenar.

Den makt och betydelse som var Skaras och Västergötlands från 1000-talet och in i 1300-talet kan vara svår att förstå när man betraktar dagens sovande småstad. Vi hoppas att vår utställning hjälpt er att se stadens och nejdens forna glans och att ni i er tur hjälper oss i vår strävan att värna och sprida kunskap om vårt historiska arv.

Lär dig se Skara som en medeltida världsmetropol. Få insikter om människornas livsvillkor. Ana maktstrider med intriger, blod och list. Förstå penningekonomins framväxt.

I den europeiska historien kallas perioden mellan antiken och renässansen för medeltiden. Det är märkligt hur detta intetsägande ord kan entusiasmera och inspirera tusentals människor. Men så är det – denna epok i historien håller ett särskilt starkt grepp om vår fantasi.

Generellt kännetecknas perioden av stark ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, stabilisering och centralisering av den politiska makten fram till mitten av 1300-talet då en period av stagnation och ökad politisk oro tog vid, även om uppbyggandet av centralmakter fortsatte. Många av dagens europeiska storstäder växte fram under medeltiden tillsammans med en stark borgarklass. Kristendomen bredde ut sig över hela Europa, vilket kom att fungera som en förenande länk mellan olika regioner. Det var under medeltiden som en någorlunda enhetlig europeisk civilisation uppstod och grunden lades för många moderna nationalstater som Frankrike, Spanien och de nordiska länderna.

Städerna ledde till centralisering av makt och resurser och en intensifiering av jordbruk och handel i den kringliggande bygden. Städerna var inte självförsörjande utan var beroende av omlandet för mat. Genom sin koncentration av människor, makt och pengar, och därmed även idéer, gav städerna också upphov till kulturell utveckling.

Vi vill med denna utställning visa er hur det kunde vara för människor att leva i en stad i denna del av världen för många hundra år sedan.

Välkomna till Skara i medeltid!