”Ruiner kräver också underhåll”

Vid Ullersund på Kålland ligger ruinerna av det stormaktstida slottet Lindholmen. Slottet och parkanläggning med ett unikt romerskt badhus byggdes av tre generationer Oxenstierna. Efter brand och förfall på 1700- och 1800-talet är allt idag ruiner med undantag för de båda flyglarna.

På 1970-talet täcktes murarna med sand för att skydda dem. Som besökare har det sedan dess varit svårt att förstå platsen. 2024-2025 genomförs en ny välbehövlig konservering av slottsruinen, som också kommer att få en mer pedagogisk presentation.

Lyssna på inslaget i P4 Skaraborg med byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson nedan.

Läs mer om projektet

Projekt och forskning – Konservering av Lindholmens slottsruin

Senast ändrad: